Hễ cán bộ thôn là thuộc ... hộ nghèo

TT - Chỉ cần trong nhà vợ hoặc chồng đảm nhiệm chức danh thôn trưởng hay đơn giản chỉ là cán bộ các hội, đoàn thể... thì gia đình ấy hiển nhiên thuộc diện “hộ nghèo”.