Hè 2008: Những hiểm họa từ internet với trẻ em

(LĐĐT) - Mặt trái của Internet luôn luôn tồn tại. Các trang web đen hay môi trường tại các quán net có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến con em bạn. Thời gian nghỉ hè còn dài, các bậc phụ huynh luôn cần thận trọng vì hiểm họa đến từ Internet… đang rình rập.