Hè 2008, Hà Nội không thiếu nước sinh hoạt

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Hà Nội hiện có 14 nhà máy nước và 10 trạm sản xuất nước với 236 giếng khai thác nước thô đang hoạt động. Ngoài ra, các nhà máy nước ở Gia Lâm, Đông Anh, Từ Liêm, Cầu Giấy đang khoan và xây dựng thêm 17 giếng, dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ quý II/2008.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19484