HĐND TP. Thái Nguyên: Xem xét, quyết nghị nhiều vấn đề kinh tế - xã hội

  Ngày 14-12, HĐND TP. Thái Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 8 để xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

  Quang cảnh Kỳ họp.

  Quang cảnh Kỳ họp.

  Kỳ họp sẽ diễn ra trong hai ngày (14 và 15-12). Tại đây, HĐND TP. Thái Nguyên sẽ xem xét 35 nội dung, gồm 28 báo cáo và 7 dự thảo nghị quyết. Trong đó có một số nội dung quan trọng như: Báo cáo tóm tắt, Tờ trình của UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 của HĐND thành phố; Thông báo của Ủy ban MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên về công tác tham gia xây dựng chính quyền...

  7 dự thảo nghị quyết dự kiến sẽ được xem xét, thông qua tại Kỳ họp gồm: Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; Nghị quyết về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 TP. Thái Nguyên (nguồn vốn thu tiền sử dụng đất) đợt 4; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND thành phố…

  Kỳ họp cũng sẽ tập trung nghiên cứu, thảo luận, nghe tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; xem xét báo cáo kết quả giải quyết và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 5 và các báo cáo của Thường trực HĐND thành phố trình.

  Ngày mai (15-12), HĐND TP. Thái Nguyên sẽ dành thời gian để chia tổ thảo luận, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn các nội dung trình tại Kỳ họp.

  Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thoi-su-trong-tinh/202212/hdnd-tp-thai-nguyen-xem-xet-quyet-nghi-nhieu-van-de-kinh-te-xa-hoi-0ae38fd/