HĐND TP Hà Nội sẽ bầu tân Chủ tịch UBND TP vào 22-7

Nhân sự được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội là ông Trần Sỹ Thanh, người vừa được Bộ Chính trị điều động về làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ngày 15-7, HĐND TP Hà Nội đã có giấy triệu tập kỳ họp thứ tám, HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi 2019), Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ, kỳ họp sẽ diễn ra vào chiều 22-7, để xem xét, bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ông Trần Sỹ Thanh vừa được Bộ Chính trị phân công làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ông Trần Sỹ Thanh vừa được Bộ Chính trị phân công làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Cũng trong chiều 15-7, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ đối với ông Trần Sỹ Thanh.

Theo đó, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, để chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời giới thiệu để HĐND TP Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Trần Sỹ Thanh gửi lời cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị và bản thân nhận thức rõ trách nhiệm của mình về nhiệm vụ được giao.

“Tôi xin hứa sẽ làm tròn bổn phận Phó Bí thư Thành ủy được phân công phụ trách chính quyền” - ông Thanh nói và mong nhận sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Bí thư Thành ủy Hà Nội; sự phối hợp, giúp đỡ của Ban chấp hành Đảng bộ TP và sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cũng như sự phối hợp giúp đỡ phối hợp của các bộ ban ngành, các tỉnh thành trong cả nước.

TRỌNG PHÚ

Nguồn PLO: https://plo.vn/hdnd-tp-ha-noi-se-bau-tan-chu-tich-ubnd-tp-vao-22-7-post689345.html