HĐND TP Hà Nội họp chuyên đề: Tìm nghề cho người mất đất

Tại phiên họp chuyên đề đầu tiên của HĐND TP Hà Nội sáng 17-4, Phó chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh nêu ra bốn giải pháp...