HĐND tỉnh Yên Bái công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, chiều 6/12, HĐND tỉnh Yên Bái đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu và xem xét một số tờ trình trình tại Kỳ họp.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. (Ảnh: Văn Đức)

Thực hiện Nghị quyết số 85/2018/QH13 của Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh do HĐND tỉnh bầu, gồm: Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban của Hội đồng nhân dân, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo quy định tại khoản 6, Điều 1, Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội, không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 09 tháng, tính đến ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm với hình thức bỏ phiếu kín; trên mỗi lá phiếu có 3 ô, tương ứng với các mức tín nhiệm: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Theo đó, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất: 55/56 phiếu, bằng 98,2% và người có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất là đồng chí Vũ Xuân Sáng - Giám đốc Sở Ngoại vụ với 2 phiếu tín nhiệm thấp, bằng 3,5%. Trong tổng số 28 người được lấy phiếu tín nhiệm lần này, 24 người không có phiếu tín nhiệm thấp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm

đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. (Ảnh: Văn Đức)

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà: Kết quả lấy phiếu tín nhiệm thể hiện tinh thần khách quan, công tâm, ý thức chính trị và trách nhiệm cao của các đại biểu HĐND tỉnh đồng thời là thông điệp gửi đến các đồng chí được lấy phiếu về mức độ tín nhiệm của mình và cũng là sự gửi gắm, tin tưởng của các đại biểu, cử tri và nhân dân đối với cá nhân các đồng chí. Đồng chí mong muốn kết quả lấy phiếu tín nhiệm thêm một lần nữa là cơ hội để những người được lấy phiếu tín nhiệm tự soi rọi lại mình để tiếp tục nỗ lực phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng hơn nữa để nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với niềm mong đợi của cử tri và nhân dân.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu:

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu:

Hiền Nguyễn (TH)