HĐND tỉnh Tiền Giang thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết

Ngày 19-6, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Tiền Giang do đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Vân, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Sở Y tế và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) về thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp lần thứ 13 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Thanh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Đồng chí Trần Thanh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh (bên phải) tham dự thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết.

Về nội dung Tờ trình số 208/TTr-UBND ngày 3-6-2024 của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Tiền Giang quản lý, đại diện Sở Y tế cho biết, hiện nay giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 10-7-2020 của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Tiền Giang quản lý.

Ngày 17-11-2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 21/2023/TT-BYT quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Để đảm bảo điều chỉnh kịp thời giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại địa phương theo quy định của Bộ Y tế và đảm bảo quyền lợi cho người bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đồng thời theo kịp điều chỉnh của mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (đã thực hiện từ ngày 17-11-2023) thì việc ban hành Nghị quyết theo quy định tại Thông tư số 21/2023/TT-BYT là cần thiết.

Về nội dung Tờ trình số 201/TTr-UBND tỉnh ngày 3-6-2024 của UBND tỉnh đề nghị HĐND thông qua Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Tiền Giang. Theo đó, ngày 18-9-2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP, có hiệu lực thực hiện từ ngày 18-9-2023, quy định việc cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài chỉ do Sở LĐTB&XH thực hiện, Ban Quản lý các khu công nghiệp không còn thực hiện cấp giấy phép lao động và không thu lệ phí.

Do đó, cơ sở pháp lý và nội dung của Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Tiền Giang có hiệu lực thực hiện từ ngày 1-1-2023 không còn phù hợp, cần phải bổ sung Nghị định số 70/2023/NĐ-CP. Việc ban hành Nghị quyết là rất cần thiết, nhằm tổ chức thực hiện quy định của Luật Phí và lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo quản lý nhà nước thống nhất về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Tiền Giang.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Vân phát biểu tại buổi làm việc.

Tại các buổi làm việc, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh chuẩn bị trình tại Kỳ họp. Đại biểu cho rằng quá trình chuẩn bị nội dung đã đánh giá sát tình hình, thực trạng, nguyên nhân và hệ thống giải pháp ở từng lĩnh vực, phù hợp với yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn, có tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung, lĩnh vực văn hóa - xã hội nói riêng. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị các cơ quan cần giải trình, làm rõ đồng thời tiếp thu, bổ sung một số vấn đề cho phù hợp với định hướng chung và các quy định pháp luật có liên quan.

Phát biểu kết luận tại các buổi làm việc, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Nguyễn Thị Tuyết Vân đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện nội dung của các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết để trình tại Kỳ họp lần này. Trên cơ sở các ý kiến tại các buổi làm việc, Ban Văn hóa - Xã hội sẽ tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung các nội dung vào báo cáo thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh.

HỮU TÂM - HUY LÊ

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/chinh-tri/202406/hdnd-tinh-tien-giang-tham-tra-cac-to-trinh-va-du-thao-nghi-quyet-1013493/