HĐND tỉnh Thanh Hóa tổng kết nhiệm kỳ 2016 -2021

  109 liên quanGốc

  Nhiệm kỳ 2016-2021 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, với sự đoàn kết chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Thanh Hóa đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức...thành công trên các lĩnh vực

  Chiều 27/4, HĐND tỉnh Thanh Hóa tổng kết nhiệm kỳ 2016 -2021, kỳ họp lần thứ XVI. đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

  Tại hội nghị đồng chí Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2016-2021 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, với sự đoàn kết chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Thanh Hóa đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực.

  Đồng chí Đỗ Trọng Hưng chủ trì hội nghị (ảnh: báo TH)

  Kinh tế tăng trưởng cao, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, huy động vốn cho đầu tư phát triển đạt kết quả tích cực. Đã khởi công xây dựng, hoàn thành và đưa vào hoạt động nhiều dự án lớn, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thu ngân sách Nhà nước luôn vượt dự toán và tăng cao so với đầu nhiệm kỳ...

  Đạt được những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng và hiệu quả của HĐND các cấp; đặc biệt là của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII.

  Đồng chí Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và kế thừa kinh nghiệm quý báu của nhiều nhiệm kỳ trước; gần 5 năm qua, HĐND tỉnh khóa XVII đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; chủ động phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; cụ thể hóa kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật và thực hiện các nghị quyết, cơ chế, chính sách của HĐND tỉnh.

  Đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa báo cáo tổng kết của VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021 (ảnh PV)

  Nhiệm kỳ 2016- 2021, HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt hai chức năng quan trọng là giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, thực sự xứng đáng là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

  Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh luôn tuân thủ pháp luật và bám sát các nghị quyết của Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh; hoạt động công khai minh bạch, gần dân, sát thực tế; luôn đổi mới nâng cao chất lượng các kỳ họp; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các hoạt động giám sát, chất vấn. Tích cực theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kiến nghị sau giám sát, sau chất vấn.

  Thông qua hoạt động giám sát, đã góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tất cả các lĩnh vực, các nội dung HĐND tỉnh giám sát đều có chuyển biến tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

  UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh luôn thể hiện sự chủ động, nhạy bén, linh hoạt trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đã lựa chọn đúng khâu then chốt, ưu tiên những vấn đề trọng tâm, các khâu đột phá; thực hiện nghiêm các Nghị quyết của HĐND và ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh; vừa bảo đảm giải quyết những vấn đề chiến lược lâu dài, vừa tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc trước mắt; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm, tính chủ động của các cấp, các ngành trong giải quyết công việc.

  VKSND, Tòa án nhân dân tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc đổi mới tổ chức và hoạt động, gắn với lộ trình cải cách tư pháp và đã đạt được nhiều tiến bộ mới trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

  Quang cảnh hội nghị (ảnh báo TH)

  Bên cạnh đó, với tinh thần cầu thị, HĐND tỉnh đã thẳng thắn nhìn nhận và tiếp thu những ý kiến tham gia về những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là trong khâu tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, nghị quyết của HĐND tỉnh có mặt, có nơi, có lúc chưa đáp ứng yêu cầu.

  Công tác phối hợp giữa các cơ quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong chuẩn bị nội dung các kỳ họp có lúc, có việc còn hạn chế. Một số đại biểu HĐND tỉnh chưa phát huy vai trò, chưa tích cực nghiên cứu các chính sách, pháp luật và nắm bắt tình hình thực tế để tham gia thảo luận, chất vấn.

  Hoạt động tiếp xúc cử tri chưa có nhiều đổi mới. Việc theo dõi, đôn đốc của Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh đối với các cấp, các ngành thực hiện các kiến nghị sau giám sát, sau chất vấn, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân có việc còn chậm. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND tỉnh có việc chưa cao; cải cách hành chính và cải cách tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu. Kỷ luật, kỷ cương ở một số cơ quan chưa nghiêm. Một số vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết kịp thời...

  Phạm Ngọc

   Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/hdnd-tinh-thanh-hoa-tong-ket-nhiem-ky-2016-2021-104631.html