HĐND tỉnh Quảng Bình công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Quảng Bình đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 người giữ chức vụ do HĐND bầu. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất.

Sáng 6/12, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu đã nhất trí thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 biểu quyết thông qua

Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 người giữ chức vụ do HĐND bầu.

(Ảnh: Thanh Hương)

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất với 43 phiếu (chiếm 87,76% tổng số đại biểu HĐND), 3 phiếu tín nhiệm và không có phiếu tín nhiệm thấp.

Đứng thứ hai là đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, với 42 phiếu tín nhiệm cao, 4 phiếu tín nhiệm và cũng không có phiếu tín nhiệm thấp.

Tiếp theo là đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh với 36 phiếu tín nhiệm cao, 10 phiếu tín nhiệm và cũng không có phiếu tín nhiệm thấp.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình Đinh Quý Nhân có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất với 24 phiếu và 19 phiếu tín nhiệm, 3 phiếu tín nhiệm thấp.

Phát biểu kết thúc phiên lấy phiếu tín nhiệm, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang nhấn mạnh: Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được triển khai một cách thận trọng, nghiêm túc, theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục quy định trong Nghị quyết 85/2014/QH13 của Quốc hội và các hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

Anh Tuấn