HĐND tỉnh khóa XV thông qua 11 Nghị quyết quan trọng tại kỳ họp thứ 14

Chiều ngày 18/6, Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 14 giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Các đồng chí: Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày dự thảo nghị quyết tại kỳ họp.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày dự thảo nghị quyết tại kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét, thảo luận 11 dự thảo nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, khoa học và công nghệ, an ninh trật tự. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm 100% đại biểu có mặt tại kỳ họp đã thống nhất thông qua 11 nghị quyết, gồm: Quy định mức học phí từ năm học 2023-2024 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia (Chương trình “Bừng sáng Điện Biên”); Nghị quyết Ban hành quy định định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ, nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và cộng đồng thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024; Nghị quyết thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Điện Biên; Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Nghị quyết phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm học 2023-2024; Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết quy định định mức xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong nước đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn, tôn tạo Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, kết hợp với cải tạo lại hệ thống cây xanh tại các điểm di tích.

Đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bế mạc kỳ họp.

Đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lò Văn Phương, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao các nội dung trình tại kỳ họp đã được UBND tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm, chất lượng; các Ban HĐND tỉnh đã thực hiện thẩm tra theo quy định của pháp luật. Kỳ họp đã thông qua 11 nghị quyết quan trọng, đây là những chính sách, biện pháp quan trọng, là cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành thực hiện chức năng quản lý, điều hành. Để các quyết sách đi vào cuộc sống, phát huy hiệu lực, hiệu quả, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, đảm bảo các trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, bảo đảm đạt tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch đề ra. Đặc biệt là các nghị quyết mới ban hành liên quan đến an ninh, trật tự. Các dự án quan trọng như: Tôn tạo Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ; cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia… Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh kịp thời thông tin đến cử tri về kết quả của kỳ họp; tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Tin, ảnh: Anh Nguyễn

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/216008/hdnd-tinh-khoa-xv-thong-qua-11-nghi-quyet-quan-trong-tai-ky-hop-thu-14