HĐND tỉnh Đắk Lắk tăng cường giám sát

Năm 2024, HĐND tỉnh Đắk Lắk sẽ tăng cường hoạt động giám sát và giám sát chuyên đề việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, đề án và những vấn đề được cử tri quan tâm.

Ngay từ những ngày đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai các hoạt động của HĐND, đảm bảo đúng theo luật định và kế hoạch. Năm nay, cùng với việc tổ chức các kỳ họp hội đồng nhân dân, tiếp xúc cử tri theo định kỳ và các kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Đắk Lắk sẽ đẩy mạnh hoạt động giám sát.

HĐND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát trong năm 2024

HĐND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát trong năm 2024

Trong đó, tập trung vào một số lĩnh vực như: Giám sát về kết quả thực hiện Đề án tái canh cà phê của tỉnh giai đoạn 2018-2020; giám sát việc thực hiện chi trả phí dịch vụ mội trường rừng ở các nông lâm trường, các huyện; giám sát việc thực hiện an sinh xã hội trong các chương trình an sinh xã hội; thực hiện giám sát theo chỉ đạo của chính phủ về sử dụng tài sản công thuộc sở hữu của nhà nước tại 1 số cơ quan đơn vị và giám sát về chuyển đổi quy hoạch từ chuyển đổi rừng khi thực hiện cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa.

Ông Trần Phú Hùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk cho biết, hoạt động giám sát sẽ đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ và công tâm, đánh giá đúng những kết quả đối tượng giám sát, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân từ đó đưa ra những kiến nghị xác đáng. Kết quả từ hoạt động giám sát sẽ được thông tin, tuyên truyền đến đông đảo cử tri, nhân dân cùng theo dõi.

Theo ông Trần Phú Hùng, hoạt động giám sát có thể thông qua nhiều kênh như giám sát trực tiếp, giám sát qua các báo cáo, giám sát tại kỳ họp, giám sát qua ý kiến của cử tri,... sau đó sẽ có kết luận của thường trực về các cuộc giám sát. Từ đó, có những thông tin về hoạt động giám sát của HĐND đến nhân dân.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/hdnd-tinh-dak-lak-tang-cuong-giam-sat-post1078076.vov