HĐND thành phố tiếp xúc cử tri

    Sáng 19/7, tổ đại biểu HĐND thành phố đã tiếp xúc cử tri quận Hoàng Mai sau Kỳ họp thứ Bảy HĐND thành phố.

    Hanoi TV

    Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/hdnd-tiep-xuc-cu-tri-d203869.html