HĐND thành phố Hà Nội chưa thông qua nghị quyết về nhiệm vụ năm 2008

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Cuối ngày làm việc hôm nay, đa số các đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XIII đã biểu quyết chưa thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng năm 2008 để UBND thành phố hoàn thiện thêm.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/12/80431.cand