HCC: Thanh toán cổ tức 8% bằng tiền

CTCP Bê tông Hòa Cầm - Intimex (HNX: HCC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức đợt 2 năm 2011 với tỷ lệ 8% bằng tiền.

- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Bê tông Hòa Cầm - INTIMEX

- Mã chứng khoán: HCC

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2012

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8% (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày 30/05/2012