HCA kỷ niệm 20 thành lập

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Ngày 14/11/2008, hội Tin Học TP.HCM (HCA) đã tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập và công bố 10 sự kiện ấn tượng nhất của Hội trong 20 năm qua.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=12134&chnlid=16&t=pcolarticle