HBC: Đã phát hành 294,830 cp ESOP

CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (HOSE: HBC) báo cáo đã phát hành được 294,830 cp theo chương trình ESOP cho 437 người lao động Công ty.

HOSE