Hãy nhớ đốt những nén nhang...

    Gốc

    Đêm trước là Trung thu. Tôi không biết các anh bắt đầu ngày làm việc trên công trường lúc nào. Trước khi các đoạn cầu sập xuống, đã bao nhiêu lần các anh gạt mồ hôi của một ngày làm việc mới?

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Chaobuoisang/2007/9/28/210417.tno