Hay nhìn thẳng vào sự thật

Tôi không có phản ứng gì trước bài báo cả, nhưng tôi thiết nghĩ chính bản thân cậu con trai của chủ quán phở cũng phải có thời gian xem xét lại chính mình, tại sao mọi người lại nói cậu ta là một đứa trẻ vô tội.