Hãy mang bố trở về!

    Gốc

    Có lẽ nếu có một điều ước, cậu con trai 5 tuổi của Terry Wright sẽ ước như thế, ước cho bố trở về với hình dáng ban đầu như khi cậu vừa biết nhớ, biết thương.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thugian/2008/7/4/248564.tno