Hãy để mọi người được phản biện chuyên gia nước ngoài

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Một trong những cách có thể áp dụng để sử dụng tốt nguồn tư vấn quốc tế là cho phép mọi người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước được phản biện các đề xuất của chuyên gia nước ngoài, trước khi trình lên cơ quan lập chính sách.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/CTXH/48870/default.aspx