Hãy chọn Hạ Long cho danh hiệu “kỳ quan thiên nhiên thế giới”

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngày 20-11, Ngày hội Di sản văn hóa Việt Nam 2007 đã khai mạc tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam - số 2 Hoa Lư - Hà Nội với nhiều hoạt động thiết thực làm nổi rõ chủ đề “Vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên thế giới”.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/43/151104