Hãy chia sẻ với miền Trung

    Gốc

    (CATP) Đến chiều 14-11-2007, tình hình lũ lụt miền Trung diễn biến càng phức tạp. Mực nước các sông lớn từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đang rút dần. Trong khi nước lũ ở khu vực Bình Định, Phú Yên lại đang có chiều hướng...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/phong_su_dieu_tra/2007/11/mlnews.2007-11-15.1910628883