HAX: Lãi trước thuế 2013 bằng 18% kế hoạch năm

Trong năm 2013, CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HOSE: HAX) đạt lợi nhuận trước thuế 1.33 tỷ đồng, tương đương 18% kế hoạch năm.

Doanh thu thuần trong năm 2013 của HAX đạt 687 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước. Bên cạnh đó, các chi phí hoạt động và chi phí tài chính đều giảm đáng kể giúp công ty có khoản lãi trước thuế 1.33 tỷ trong khi năm trước lỗ 23.8 tỷ đồng. Với mức lợi nhuận này, HAX đã thực hiện được 18% kế hoạch năm (7.3 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ HAX đạt 2.36 tỷ đồng trong khi năm 2012 lỗ 22.5 tỷ đồng.

Riêng trong quý 4/2013, HAX đạt lãi sau thuế 836 triệu đồng, cao gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Minh Hằng

công lý