Hậu WTO - Xuất khẩu hết "võ" để tăng trưởng?

    Gốc

    9 tháng đầu năm 2007, kim ngạch xuất khẩu đạt 35,2 tỷ USD, trong khi nhập khẩu lên tới 42,9 tỷ USD (tăng tới 30% so với cùng kỳ năm trước, lớn hơn nhiều so với tăng trưởng xuất khẩu chỉ 19,4%), nhập siêu đã lên đến 7,7 tỷ USD. Nhiều ý kiến cho rằng, xuất khẩu đi theo "lối mòn" vì đã hết "võ"?

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17058