Hậu trường ghi hình của đội tuyển Việt Nam

Để phục vụ cho công tác truyền hình, đội tuyển Việt Nam đã được ghi hình từng vị trí. Đây là những hình ảnh 'độc' được thực hiện bởi báo Thanh Niên.