Hậu quả từ hắt hơi

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Cái hắt hơi của một hành khách bị cảm cúm trên xe lửa có thể lây bệnh cho 150 hành khách khác đi cùng chuyến xe. Đó là kết luận của Bộ Y tế Anh sau khi thực hiện cuộc thí nghiệm có sự tham gia của 1.300 người, theo báo The Sun.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200849/20081207003331.aspx