Hậu làm rõ...

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Thực tế lãng phí, sử dụng sai mục đích... đất công đã được làm rõ, một cách chi tiết, đầy đủ và tỉ mỉ.

    Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên - Môi trường trình Chính phủ về kết quả kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức đang quản lý, sử dụng được Nhà nước giao, cho thuê, tình trạng sử dụng đất sai mục đích, bỏ hoang hóa, lãng phí là rất nghiêm trọng. Tại Hà Nội, địa phương mà doanh nghiệp luôn gặp khó khăn vì thiếu quỹ đất, trong số 3.401 dự án đã được Nhà nước giao, cho thuê, có tới 505 dự án "treo" dưới nhiều dạng (từ năm 2003 đến năm 2008). Tính chung, cả nước có 1.205 tổ chức sử dụng đất cho thuê trái phép với diện tích gần 3.000ha. Trong đó, diện tích đất cho thuê trái pháp luật đối với khối các tổ chức, cơ quan nhà nước là 1.890ha. Tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích được giao, thuê xảy ra ở hầu hết các loại hình tổ chức. Cả nước có 3.311 tổ chức được giao, thuê với diện tích là 25.587ha đã sử dụng không đúng mục đích, chủ yếu nhằm vào sản xuất, kinh doanh, thậm chí... làm nhà ở cho cán bộ, công nhân viên... Đặc biệt, tổng diện tích bị lấn chiếm lên tới 254.000ha, do 3.915 tổ chức, cá nhân đang quản lý. Một trong những vấn đề gây bức xúc lớn trong dư luận chính là việc các tổ chức được giao, thuê đất đã không sử dụng, để hoang hóa tới hơn 250.000ha, để gần 49.000ha khác bị "treo". Sự thực đã được làm rõ. Nhưng vấn đề là... hậu làm rõ. Cơ quan chức năng sẽ xử lý như thế nào với quỹ tài nguyên khổng lồ này, sẽ "sờ gáy" cá nhân, tổ chức sai phạm như thế nào? Cũng giống như lĩnh vực kiểm toán, đích thân một Phó tổng Kiểm toán Nhà nước than thở: - Vấn đề là hậu kiểm toán. Xử lý hậu kiểm toán phức tạp, khó khăn vô cùng. Làm rõ lãng phí, sai phạm trong quản lý, sử dụng đất công đã khó, xử lý còn khó gấp nhiều lần. Vì nó đụng chạm nhiều chỗ, nhiều cấp, nhiều người... Hy vọng và quyết tâm xử lý nghiêm các hiện tượng vi phạm trong quản lý đất đai, sẽ không còn hiện tượng kiểm kê chỉ để kiểm kê, báo cáo chỉ để báo cáo? Người Xây Dựng

    Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/46/219228/