Hầu hết quán karaoke không đảm bảo PCCC

Theo kết quả kiểm tra an toàn PCCC của Cảnh sát PCCC Hà Nội, trên địa bàn Thủ đô có 988 karaoke, bar, vũ trường đang hoạt động, trong đó có 787 cơ sở không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy (chiếm gần 80%).

Hầu hết quán karaoke không đảm bảo PCCC - Ảnh 1

Trong tổng số 988 cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí nêu trên, có 239 cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC, chiếm 24,2%; 632 cơ sở được cấp Biên bản kiểm tra xác nhận đủ điều kiện về PCCC, chiếm 64%. Số cơ sở chưa được cấp chỉ chiếm tỷ lệ hơn 11% (117 cơ sở). Tuy nhiên, sau quá trình kiểm tra thực tế, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội kết luận chỉ có 201 cơ sở (20,3%) đảm bảo các điều kiện về PCCC, còn 787 cơ sở không đảm bảo các điều kiện theo quy định.

L.D