Hầu hết đơn tố cáo đều không có cơ sở

Theo báo cáo của UBND TPHCM trong quý 1 năm 2008, có 130 đơn tố cáo cán bộ các cấp bao che hành vi vi phạm pháp luật và không thực hiện đúng nhiệm vụ công vụ. Đối với các vụ việc tố cáo tại cấp TP chủ yếu là tố cáo cán bộ lãnh đạo quận huyện giải quyết khiếu nại không thỏa đáng, vi phạm thời hạn giải quyết khiếu nại.