Hầu hết các sự cố được khắc phục kịp thời

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Nếu đợt triều cao nhất năm 2007 (cuối tháng 10) làm 62 điểm xảy ra sạt lở, tràn bờ… và làm ngập 556 ha đất nông nghiệp, thiệt hại ước tính 1,07 tỷ đồng thì đợt triều lần này chỉ có 25 đoạn bị sự cố và 107 ha bị ngập, tổng thiệt hại khoảng 200 triệu đồng

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2008/11/171930