Hậu Giang: Rà soát tiêu chí hộ nghèo

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2016 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

Hậu Giang: Rà soát tiêu chí hộ nghèo - Ảnh 1

Theo đó, việc rà soát sẽ dựa vào tiêu chí về thu nhập (chuẩn nghèo: 700.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 900.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị; chuẩn cận nghèo: 1.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 1.300.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị)…

Việc rà soát hoàn thành trước ngày 31/12/2016. Đối tượng rà soát gồm tất cả hộ gia đình đang sinh sống tại các địa phương trong tỉnh từ 6 tháng trở lên tính đến thời điểm rà soát, bao gồm những người cùng ăn, ở chung trong hộ từ 6 tháng trở lên trong năm 2016 và có chung quỹ thu chi.

Phương pháp rà soát: Thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo.

H.G.