Hậu Giang: Hội Cựu chiến binh thị xã Vị Thanh vận động tặng 575 nhà tình thương, tình nghĩa cho đồng đội

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Hội Cựu chiến binh thị xã Vị Thanh(tỉnh Hà Giang) vừa tặng 575 nhà tình thương, tình nghĩa cho đồng đội

    Phát biểu tại buổi lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 64 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Khiêm - Bí thư Thị ủy Vị Thanh khẳng định: "Cách mạng tháng 8/1945 thắng lợi, nhân dân ta đã đập tan xiềng xích nô dịch của thực dân, đế quốc trong gần một thế kỷ, lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế thống trị hàng ngàn năm. Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền tự hào mình đã trở thành công dân của một đất nước tự do và độc lập". Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Vị Thanh Phan Văn Vui sau khi bày tỏ niềm tự hào về những trang sử hào hùng của dân tộc, cho biết những năm qua, Hội Cựu chiến binh thị xã Vị Thanh không ngừng trau dồi học tập, nâng cao đạo đức cách mạng, phẩm chất của người lính, thực hiện Di chúc của Bác Hồ. Hội đã vận động trong hội viên đóng góp xây dựng 208 căn nhà tình nghĩa, 367 căn nhà tình thương đồng đội cho đồng chí khó khăn về nhà ở...

    Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/thoisuxahoi/tintucsukien/2009/9/150930.cand