Hậu Giang: Hoàn thành hơn 99% nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167

Ngày 1-11, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Hậu Giang đã tổ chức họp sơ kết đánh giá tiến độ triển khai thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở giai đoạn 1 và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2 năm 2011 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Theo kế hoạch, giai đoạn 1, tỉnh xây dựng tổng số 2.105 căn nhà cho hộ nghèo với kinh phí hơn 43,5 tỉ đồng (vốn Trung ương phân bổ 15,5 tỉ đồng, vốn đối ứng 5% ngân sách tỉnh 674 triệu đồng, vốn xã hội hóa của tỉnh 10,525 tỉ đồng, vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội 16,84 tỉ đồng). Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã xây dựng hoàn thiện 2.090 căn và xây dựng phần khung, cột 15 căn. Tuy nhiên, công tác phân bổ vốn thực hiện chương trình này còn hạn chế, đến nay, đã phân bổ gần 25 tỉ đồng, đạt gần 57%. Đặc biệt, việc huy động vốn đối ứng 5 triệu đồng/căn từ nguồn xã hội hóa của tỉnh rất khó khăn, chỉ huy động được gần 3,6/10,525 tỉ đồng.

Giai đoạn 2 toàn tỉnh xây dựng 731 căn với gần 15,2 tỉ đồng, thời gian dự kiến triển khai và hoàn thành các căn nhà này từ tháng 11-2011 đến tháng 1-2012.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thành Lập đề nghị các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tích cực vận động nguồn vốn xã hội hóa để đảm bảo xây nhà cho hộ nghèo. Ông lưu ý, các đơn vị cần quan tâm khơi dậy ý thức tự vươn lên của hộ nghèo để họ phấn đấu đóng góp thêm nhằm xây dựng căn nhà hoàn thiện hơn. Ngân hàng Chính sách Xã hội và các địa phương cần phối hợp giải ngân đồng bộ các nguồn vốn để hộ dân thuận tiện trong việc thanh toán chi phí xây dựng. Đối với việc khó khăn về vốn xã hội hóa, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh làm báo cáo gửi các bộ, ngành có liên quan để xin ý kiến giải quyết.