Hậu Giang: Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết của Đảng, đến nay, tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành 80% mục tiêu đề ra đến năm 2021.

Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, đối với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang đã chỉ đạo thực hiện thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện tại Thành ủy Vị Thanh và Huyện ủy Vị Thủy.

Cán bộ y tế Hậu Giang khám bệnh cho người dân - Ảnh: An Nhiên

Hiện 4/8 đơn vị cấp huyện thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị. Đề án Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy sẽ hoàn thành trong quý IV/2018 và bắt đầu đi vào hoạt động từ quý I/2019.

Bên cạnh đó, đến năm 2021, toàn tỉnh giảm 10% biên chế, giảm 10% chi trực tiếp từ ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015.

Thời gian qua, Tỉnh ủy Hậu Giang đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả từ đầu năm 2015 đến nay, tỉnh đã tinh giản biên chế theo Nghị định số 108 của Chính phủ được 188 trường hợp và giảm 2.923 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp.

Riêng trong năm 2018, tỉnh sẽ giảm 1.491 biên chế so với năm 2015; đồng thời, thực hiện không tuyển dụng mới khi có số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định./.

Bảo Chi