HAT phấn đấu lợi nhuận sau thuế 11,21 tỷ đồng

(ĐTCK) CTCP Thương mại Bia Hà Nội (HAT- HNX) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012.

Cụ thể, HAT phấn đấu doanh thu 345,19 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 15,48 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 11,21 tỷ đồng và mức chia cổ tức 20%.

Công ty cũng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 25%. Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là ngày 27/4, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 2/5. Công ty thực hiện trả cổ tức từ ngày 30/5. Kết thúc năm 2011, HAT đạt 328,18 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 15,9 tỷ đồng.

T.Thanh

Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA BẠN

Tên của bạn

Email của bạn

Nhập mã