Hạt giống 2.000 năm tuổi đã nảy mầm

    Gốc

    Các nhà nghiên cứu người Israel tìm thấy một số hạt cây cọ tại pháo đài cổ Masada và cho rằng những hạt này được bảo quản rất tốt trong vòng 2.000 năm qua.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Khoahoc/2008/6/22/246306.tno