Hạt gạo tình thương

TT - Khi đồn biên phòng 657 (Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Quảng Nam) phát động phong trào "Hũ gạo tình thương" để người dân có lương thực phòng khi mất mùa, thiên tai lũ lụt ách tắc đường..., hàng trăm hộ bà con dân tộc Cơ Tu đã hưởng ứng. Mỗi hộ dân đồng lòng lập ra hũ gạo, hằng ngày tiết kiệm để dành ít gạo trong nhà, đến lúc cấp thiết sẽ có đủ gạo giúp bà con chòm xóm.