HaSTC - “nóng” đến khi nào?

2 tuần trở lại đây trên các diễn đàn chứng khoán thay vì bàn luận về tình hình VN -Index và HOSE thì nay các nhà đầu tư chăm chú nhận định về Hastc-Index và sàn Hà Nội với nhận định dòng tiền đang chuyển dịch về sàn Hà Nội.Chi tiết...