Hanwha life Việt Nam ra mắt gói giải pháp bảo vệ ung thư

Công ty Hanwha Life Việt Nam vừa giới thiệu ra thị trường Gói giải pháp bảo vệ ung thư với nhiều quyền lợi bảo vệ toàn diện cho tất cả các bệnh ung thư ở các giai đoạn khác nhau.

Hanwha life Việt Nam ra mắt gói giải pháp bảo vệ ung thư - Ảnh 1

Hanwha Life Việt Nam là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên có sản phẩm tập trung vào bệnh ung thư.

Những điểm nổi bật của gói sản phẩm này là bảo vệ tất cả các ung thư ở các giai đoạn ung thư khác nhau và ngay từ ban đầu, với quyền lợi bảo vệ ung thư có thể lên đến 150% số tiền bảo hiểm.

Nếu khách hàng tham gia thêm sản phẩm bảo hiểm bổ sung “Bảo hiểm thanh toán chi phí điều trị thực tế do ung thư” trong gói này, sẽ được chi trả toàn bộ chi phí chữa trị thực tế lên đến 100% số tiền bảo hiểm. Gói giải pháp này còn hỗ trợ chi phí điều trị nâng cao, tầm soát hàng năm lên đến 100% số tiền bảo hiểm; hỗ trợ viện phí do ung thư lên đến 3 triệu/ngày nằm viện và lên đến 1.095 tỷ/người được bảo hiểm.

Hanwha life Việt Nam ra mắt gói giải pháp bảo vệ ung thư - Ảnh 2

Với gói giải pháp bảo vệ ung thư này, khách hàng hoàn toàn chủ động trong chọn lựa kết hợp một hoặc một số hoặc tất cả các sản phẩm bảo hiểm bổ sung này khi mua kèm với sản phẩm chính nhằm đáp ứng các nhu cầu về bảo vệ tài chính của mình.