Hanoimilk trang bị máy kiểm nghiệm melamine

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Ngày 29/12, Công ty cổ phần Sữa Hà Nội (Hanoimilk) cho biết, Hanoimilk sẽ đưa vào sử dụng máy xét nghiệm melamine trong sữa nguyên liệu trước khi đưa vào sản xuất.>> Bộ Y tế "giải oan" cho nhiều sản phẩm sữa trong nước

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/12/106835.cand