Hannah Montana tiếp tục quay những phần tiếp theo

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Ngay từ khi mới ra mắt trong năm 2006, ý tưởng một ca sĩ tuổi teen có cuộc sống hai mặt trong chương trình TV Hannah Montana đã nhanh chóng chiếm cảm tình của khán giả ở độ tuổi 6-14 ở Mỹ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=23&NewsId=153875