Hành trình nhân văn

Tiếp sau việc tăng cường vai trò quản lý nhà nước trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo chấn chỉnh việc tăng thu, lạm thu của ngành giáo dục được dư luận hoan nghênh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đề án quản lý, giáo dục và tạo việc làm cho người được phục hồi quyền công dân, mang giá trị nhân văn sâu sắc. Cấp ủy đảng và chính quyền thành phố xác định đây là công tác vừa có tính cấp bách, vừa có tính chiến lược lâu dài, giúp họ có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, làm lại cuộc đời, sống có ích cho gia đình và xã hội. Đồng thời hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Thực hiện đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục người được phục hồi quyền công dân trên địa bàn TP Thanh Hóa, các đơn vị phường, xã đã triển khai nội dung của đề án đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là triển khai nội dung của đề án, chính sách hỗ trợ tạo việc làm của thành phố đến người được phục hồi quyền công dân. Đại tá Nguyễn Văn Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết: “Công an thành phố đã phân công gần một nghìn chiến sĩ công an phụ trách người được phục hồi quyền công dân, giúp đỡ, quản lý những người có nguy cơ tái phạm. Tạo việc làm cho người được phục hồi quyền công dân và bảo lãnh cho họ vay vốn, động viên họ tham gia học nghề, tham gia lao động tạo ra của cải vật chất cho bản thân và gia đình”.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố đã thành lập được ba mô hình thí điểm và tạo việc làm thường xuyên cho 30 người được phục hồi quyền công dân. Phường Tân Sơn, cấp ủy, chính quyền, công an xây dựng kế hoạch, triển khai thành lập “Tổ tự quản giúp nhau vượt khó”; chủ động phối hợp với Bến xe phía tây Thanh Hóa, ga Thanh Hóa, Hợp tác xã Dịch vụ vệ sinh môi trường Tân Sơn, Công ty Xây lắp và Dịch vụ môi trường Thanh Hóa, Công ty cổ phần Tân Thành Phát (chợ Tây Thành) bố trí, sắp xếp cho 10 người được phục hồi quyền công dân tham gia thu gom rác, lái xe ép rác, nhân viên xếp, dỡ hàng hóa… Phường Lam Sơn thành lập tổ “Vì sự bình yên và sức khỏe cộng đồng” gồm 10 thành viên, các thành viên trực tiếp tham gia cùng đội liên quân của phường để nhắc nhở, tuyên truyền cho người dân về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, nhất là nhân dân các huyện về mua bán ở chợ Vườn hoa về văn minh thương mại, các khu vực kinh doanh buôn bán đông người. Phường Đông Hương thành lập “Tổ tự quản giúp nhau vượt khó” gồm 10 thành viên; các thành viên đã nhận khoán làm vệ sinh sông Kênh Vinh. Ngoài ra, xã Đông Lĩnh đang hình thành một nhóm người phục hồi quyền công dân và liên kết với các xưởng mộc để họ được giúp việc trong các xưởng mộc. Tất cả các mô hình trên đều được cấp ủy, chính quyền, công an các phường, xã quan tâm đầu tư trang phục, chỉ đạo cho các tổ tự quản bình chọn tổ trưởng, tổ phó; ban hành quy chế hoạt động; thường xuyên động viên, giúp đỡ về tinh thần và vật chất nên những người phục hồi quyền công dân rất phấn khởi yên tâm làm việc và tham gia hoạt động cộng đồng tích cực, tránh các tệ nạn. Chủ tịch UBND thành phố Đào Trọng Quy cho biết: “Những lao động là người được phục hồi quyền công dân đều được tạo điều kiện để vay vốn sản xuất, kinh doanh tối đa là 50 triệu đồng/người và được hưởng lãi suất vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội. Đối với những người được phục hồi quyền công dân có nhu cầu học nghề trình độ trung cấp được hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/người/khóa học; học nghề trình độ sơ cấp được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học; hỗ trợ các tổ chức nhận lao động là người được phục hồi quyền công dân vào làm việc ổn định.

Sau gần hai tháng đi vào hoạt động, các mô hình trên đã phát huy hiệu quả bước đầu góp phần thực hiện tốt vấn đề an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện và không kỳ thị đối với đối tượng được tha tù, giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng và làm lại cuộc đời, thể hiện tính nhân văn của Đảng và Nhà nước. Tạo điều kiện thuận lợi cho người được phục hồi quyền công dân tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề, phấn đấu đạt 100% số người được phục hồi quyền công dân có nhu cầu đào tạo nghề được học nghề và có việc làm để ổn định cuộc sống. Ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm với bản thân, với gia đình và với xã hội của người được phục hồi quyền công dân ngày càng được nâng cao, phấn đấu đến năm 2020 đưa vào quản lý, giáo dục 100% số người được phục hồi quyền công dân; không còn người được phục hồi quyền công dân tái phạm và vi phạm pháp luật. Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho 100% số người được phục hồi quyền công dân trở về địa phương có nhu cầu.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Phi cho biết: “Công tác quản lý, giáo dục người được phục hồi quyền công dân là trách nhiệm của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Trong đó, lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt. Tạo việc làm cho người được phục hồi quyền công dân để bảo đảm an sinh xã hội, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội; góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội của thành phố”.