Hành trình 10 năm bảo tồn rùa biển tại Việt Nam

Với mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của bảo tồn rùa biển, từ năm 2014, Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế IUCN Việt Nam đã khởi xướng Chương trình Tình nguyện viên bảo tồn rùa biển phối hợp cùng các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên như Côn Đảo, Núi Chúa, Hòn Cau, Lý Sơn, Bái Tử Long. Tròn 10 năm từ khi khởi xướng, hôm nay, IUCN đã tổ chức chương trình để cùng các tình nguyện viên nhìn lại những khó khăn, nỗ lực và thành quả đã đạt được của hành trình ý nghĩa này.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/hanh-trinh-10-nam-bao-ton-rua-bien-tai-viet-nam-124924.htm