Hành trang vững vàng vì sứ mệnh nhân đạo quốc tế cao cả

    Tối 12/2, 76 quân nhân của Quân đội Nhân dân Việt Nam lên đường sang giúp Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả thảm họa động đất. Dù những khó khăn và thách thức đang ở phía trước, nhưng những người lính 'Bộ đội cụ Hồ' đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế và một hành trang vững vàng trước khi lên đường vì sứ mệnh nhân đạo quốc tế cao cả.

    Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/hanh-trang-vung-vang-vi-su-menh-nhan-dao-quoc-te-cao-ca-155094.htm