Hạnh phúc vì có nhau bên đời

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    (TNO) Một ngày tháng 6 cách nay đã hơn 7 năm rồi mà cái cảm giác chới với, quặn thắt vẫn hằn in trong tâm trí tôi khó phai mờ.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200923/20090604092541.aspx