Hạnh phúc trong quan niệm của Hoa hậu Thể thao 2007

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Tình yêu và tiền bạc, cả hai đều không thể thiếu trong cuộc sống. Tình yêu là động lực giúp con người phấn đấu, đem đến sức mạnh để vượt qua khó khăn. Còn tiền bạc là phương tiện giúp con người vươn đến hạnh phúc về vật chất, tạo điều kiện cho hạnh phúc tinh thần...

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/43/148661