Hạnh phúc của bạn đến từ đâu

Bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì khiến mình thực sự hạnh phúc? Gia đình, sự nghiệp, hay cao cả hơn là thế giới hòa bình?

Hạnh phúc của bạn đến từ đâu - Ảnh 1

Quy tắc bói bài:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: “Hạnh phúc của mình đến từ đâu".

3. Chọn một lá bài theo trực giác và xem đáp án.

Anh Anh (theo Sohu)