Hành lang Quốc hội: Sửa đổi luật công chứng nên quy định khung

Đầu giờ sáng 25/6, thảo luận về dự án Luật công chứng (sửa đổi), nhiều đại biểu cho rằng, qua 10 năm triển khai thi hành, cùng với những kết quả đạt được, Luật Công chứng năm 2014 cũng đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Đòi hỏi từ thực tiễn phải sửa Luật cho phù hợp thông lệ quốc tế. Phóng viên THQHVN đang có mặt tại hành lang Quốc hội, sẽ kết nối với Bà Phan Thị Mỹ Dung - Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An để trao đổi cụ thể hơn về dự án Luật công chứng (sửa đổi).

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/hanh-lang-quoc-hoi-sua-doi-luat-cong-chung-nen-quy-dinh-khung-226768.htm