Hành động đáng lên án

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Được nghỉ hè nên tôi xuống nhà bà ngoại ở cho vui. Sáng sáng tôi cùng bà đi bộ ra công viên Lê-nin để hưởng chút không khí trong lành. Thứ ba vừa rồi, tôi cùng bà ra công viên từ 5 giờ 30.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/178157